SYSTEM PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI CAD

InvenTex CAD - PDS & MGS konstrukcje i stopniowanie szablonów łatwe tworzenie układów rozkroju
InvenTex IPD Foto-digitalizacjadigitalizacja szablonów ze zdjęcia
InvenTex MTM - Made to Measureprofesjonalne szycie na miarę
InvenTex IMM - Master Marker inteligentne, automat. układy rozkroju
z najniższym zużyciem materiału
InvenTex ANC/ANS - Klient/Serwer serwer automatycznego układania
InvenTex ICP - Cut Plan automatyczne, inteligentne planowanie optymalnych zleceń rozkroju

PROJEKTOWANIE, WIZUALIZACJA 3D

InvenTex FDS Fasion Design Systemprojektowanie i wizualizacja odzieży
programy dla projektanta i stylisty
InvenTex VST - V-Stitcher 3Dwirtualne pasowanie i przymierzanie profesjonalna wizualizacja odzieży w 3D

DOKUMENTACJE TECHNICZNO-PRODUKCYJNE

InventTex PDM - Baza Modeli zarządzanie danymi o produktach
teczka technologiczna, kalkulacje, opisy

KONWERTERY Z INNYCH SYSTEMÓW CAD

Assyst Gerber Lectra Investronicazaawansowany import i eksport
modeli i układów rozkroju, zleceń